بررسی پروژه

رستوران چاشت ایرانشهر

تجاری ، اداری ، عمومی

بررسی پروژه ویلا و استخر سوهانک

ویلایی

آپارتمان ژوان سمنان

مسکونی

دیگر ویدئوها

دکتر مهرداد جاویدی نژاد

مصاحبه

مرکز شهری جی

طرح های اجرا نشده

دیزاین TV

خبر و گزارش

چهارمین همایش ملی معماری

همایش و سمینارهای برگزار شده

طراحی صنعتی

گزارشگر معماری TV

ساخت برکه مصنوعی در 8 ساعت

تکنولوژی و ویدئوهای کوتاه

گفتگوی معمارانه (ارتباط حرفه و دانشگاه)

نقد و بررسی پروژه های شاخص

   

ورود

عضویت